جنگ دیروز جنگ امروز

امروز جنگ ما جنگ نامردیست !

دیروز جنگ بود، امروز هم جنگ پیش رو داریم!

دیروز شهید دادیم ، امروز کشته  ‌‌>نادم>مردد>منفعلو...خواهیم داد!

دیروز سلاح تیر و ترکش و آرپی جی بود، امروز ماهواره و اینترنت،فحشا و بی بند و باریست!

دیروز گلوله از جنس سرب  وامروز از جنس پیام

دیروز ، دیروز بود ، امروز ، امروز است ....!

----یاران----بیایید------فـ ـ ـرزنــ ـ ـد  زمـ ـ ـانـ  خــ ـو یـ ــ ـشـ ــ تـ ــ ـن   باشـ ـ ـیـ ـ ـم


/ 1 نظر / 3 بازدید
پریسا

خیلی خیلی خیلی خیلی ازت ممنونم که بهم سر زدی. اما به حضور سبزتان بازم نیازمندیم. بدو که کلی مطلب جدید دارم