لاف در غریبی

 رهبری در مورد رجز خوانی یک هفته قبل  دولت مردان ودولت زنان غربی ها ,در خطبه عید فطر فرمودند

 

این آقا (رئیس جمهور امریکا) گفته است می تواند ارتش ایران را نابود کند/ قدیمی های ما این جور حرف ها را لاف در غریبی می گفتند/ اگر می خواهند درست بفهمند اگر می خواهند از تجربه های خود درست استفاده بکنند بدانند اگر جنگی این جا اتفاق بیفتد آن کسی که سرشکسته از جنگ خارج خواهد شد آمریکای متجاوز و جنایتکار است

افسران - لاف در غریبی....

 فرمایش رهبری به خوبی تبیین شده نیاز  توضیح  نخواهد بود ولی اما اصل این ضرب المثل این است:( با عرض معذرت)

 لاف در غریبی گوزیدن در بازار مسگرهاست

????????

 

درباره فرد بی شخصیتی گویند که در جایی که او را نشناسند، گزافه گویی کند و لاف بیهوده زند که من چنین و چنانم، در چنین وضعی به او می گویند:

لاف در غربت و ...

چون لاف در غربت باعث رسوایی او نمی شود، همچنان که صدای باد اخراجی از شخص به هنگام چکش کاری مسگران شنیده نمی شود و فرد را شرمنده نمی سازد

/ 0 نظر / 10 بازدید