انتخابات و رای ما

 شرط لازم   انتخاب  اصلح آن است که باید ها  ونباید های عقلا و دلسوزان  انقلاب و کشور را بکار ببندیم ولی شرط کافی  آن است که  آگاه شویم  رسانه ها دشمن  از چه کسانی حمایت میکنند به وبژه ارگان منحوسی مانند  بی.بی.سی از آمدن چه کسی و کسانی  مشعوف شده و سمفونی ورشکسته ها را نواخت!  این بنگا ه های خبر پراکنی تاکنون بر طبل  تحریم انتخابات می کوبیدند چه اتفاقی  در ثبت نام کاندیداها افتاده که این آقایان  اکنون سر ذوق آمدند و کاسه داغتر از آش شدند  و  به سرعت تغییر تاکتیک دادند؟

/ 0 نظر / 5 بازدید